Tilladelse til midlertidig bortledning og reinfiltration med havvand ved Kvæsthusmolen

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

24. october 2012 til 21. november 2012

Sagsnummer

2012-115935

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. november 2012

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet Kvæsthusselskabet tilladelse til at etablere en midlertidig grundvandssænkning og tilladelse til re-infiltration med havvand i forbindelse med etablering af en rampe til en kommende parkeringskælder ved Skuespilhuset.

Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke jord og grundvand samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal.

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Jord- & Vandområdet

Få nyt om høringer

Abonnér