Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand

Høringstype

Andet

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

3. october 2012 til 1. november 2012

Sagsnummer

2012-85392

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. november 2012

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet I/S Amagerforbrænding tilladelse til at etablere en midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med tømning af et sedimentationsbassin.

Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke jord og grundvand samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal.

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø/Jord og Vand

Få nyt om høringer

Abonnér