Tilladelse til grundvandskølings- og energilagringsanlæg på VesterVoldgade 123

Tilladelsen er givet i forbindelse med Bygningsstyrelsens energirenovering af eksisterende bygning på Vester Voldgade 123, matr.nr. 289 Vester Kvarter, København.

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

7. march 2012 til 4. april 2012

Sagsnummer

2012-8148

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. april 2012

Høringen er lukket

Tilladelsen til at udføre 10 dybe boringer til et grundvandskølings- og energilagringsanlæg er givet efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven og efter bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Der er udført VVM screening på anlægget.

Du kan komme med indsigelser her på siden, eller du kan sende en mail til miljoe@tmf.kk.dk frem til 4. april 2012. Du kan også sende dine kommentarer til Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V.

Spørgsmål kan rettes til Center for Miljø, Hanne Jørgensen på tlf. 3366 5935.
 

Ansvarlig

Center for Miljø, Hanne Jørgensen på tlf. 3366 5935.

Få nyt om høringer

Abonnér