Tilladelse til genindbygning af kulslagge

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til brug af lettere forurenet byggeaffald.

Høringstype

Andet

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

25. april 2013 til 27. may 2013

Sagsnummer

2013-67660

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. may 2013

Høringen er lukket

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til brug af lettere forurenet byggeaffald. I forbindelse med anlæggelse af en ny belægningsplads, ønsker bygherre at genindbygge kulslagge som oprindeligt har været udlagt under støbt betonplads. Det skal bruges som erstatning af jomfruelige grusgravsmaterialer.

Alle har til enhver tid mulighed for at få aktindsigt i sagen. Retten til aktindsigt følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven. Oplysninger i sagen kan fås hos Center for Miljø.

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan inden den 27. maj 2013 påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V, tlf.: 33 66 33 66, E-mail: miljoe@tmf.kk.dk.
 
 

Ansvarlig

Center for Miljø Njalsgade 13-15 Postboks 259 1502 København V

Få nyt om høringer

Abonnér