Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord til terrænregulering i loopet, CMC, Cityringen

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

29. may 2013 til 26. june 2013

Sagsnummer

2013-138777

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. june 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet MT Højgaard a/s tilladelse til at genanvende ren og lettere forurenet jord i forbindelse med terrænregulering i loopet i det kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter til Cityringen.

Da den ønskede genanvendelse af forurenet jord og slagger kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, kræves en vurdering efter § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven

Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at genanvendelsen ikke vil medføre nogen væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér