Tilladelse til boringer og bortledning af grundvand ved metrostation Nuuks Plads

Høringstype

Andet

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

31. may 2012 til 29. june 2012

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. june 2012

Høringen er lukket

I forbindelse med etablering af metrostation Nuuks plads i dybden 20 - 30 meter under terræn, er der behov for at sænke grundvandet for at tørholde  og sikre byggegruben mod grundbrud.
 
Center for Miljø har meddelt tilladelse til Copenhagen Metro Team til etablering af seks pumpeboringer og seks moniteringsboringer, samt bortledning af 1.350.000 m³ grundvand i perioden juli 2012 til december 2015. 
 
Tilladelsen må ikke tages i brug, før klagefristen er udløbet. Klagefristen er den 28. juni kl. 12.
 
 
 
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Klaus Fynbo Hansen Tlf. 3366 5923

Få nyt om høringer

Abonnér