Tidsbestemt indkørselsforbud ifb. med helhedrenovering ved Hanssted Skole

Forslag til trafikale ændringer på vejene tæt ved Hanssted Skole i forbindelse med helhedsrenoveringen

Høringstype

Andet

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

14. september 2022 til 24. oktober 2022

Sagsnummer

2022-0284206

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. oktober 2022

Høring ikke åben

For at øge sikkerheden og trygheden for Hanssted skoles elever der for tiden er genhuset, og derfor køres i busser fra den gamle brandstation på Hansstedvej, afholder Københavns Kommune hermed offentlig høring vedr. foreslåede midlertidige vejændringer på Engdraget, Solskrænten, Vestervang, Mellemledet, Læstedet, Havebo og Hansstedvej.

Helhedsrenoveringen af Hanssted Skole, der pågår frem til sommeren 2023, medfører at en stor del af skolens elever møder ved den tidligere brandstation på Hansstedvej, og bliver kørt i bus herfra til en genhusningsskole på Vesterbro.

For at øge trygheden og sikkerheden for skolebørnene, ønskes privat afsætning af skolebørn reduceret helt tæt på brandstationen. Der ønskes på den baggrund etableret indkørselsforbud på flere veje i området fra klokken 7.00-8.00. 

Da beboerne i området skal have vejadgang på alle tider af døgnet, vil der ved Havebo blive skiltet ”Beboerkørsel tilladt”, ligesom der ved Hansstedvej vil blive skiltet ”Arbejdskørsel tilladt”. Dette kan ses på oversigtskortet i Bilag 1.

For at tilgodese behovet for afsætning, ændres parkeringspladserne på Vigerslevvej mellem Læstedet og Hansstedvej til Kys og Kør-pladser i tidsrummet 7.00-8.00.

Indkørselsforbuddene og kys og kør-pladserne vil blive opretholdt, så længe der er behov for genhusning af skolebørnene, forventeligt sommeren 2023.

Kontakt