Teglværkshavnen tillæg 8 - lokalplan nr. 310-8

Lokalplanen blev bekendtgjort den 6. juni 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

24. november 2015 til 22. january 2016

Sagsnummer

2015-0156286

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. january 2016

Høringen er lukket

Lokalplantillægget skal gøre det muligt at ændre anvendelsen for en del af en karré i Teglholmen Øst, så byggefeltet kan bestå af boliger og serviceerhverv.

Vedtaget lokalplan

Hent tillæg nr. 3 og tillæg nr. 8 til lokalplan nr.310 Teglværkshavnen som PDF (25 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser, parkeringsnotat og notat vedr. tillæg til lokalplan nr. 310.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 6. juni 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Teglværkshavnen tillæg 8 som PDF (5 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. november 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark og notat vedr. tillæg til lokalplan nr. 310.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 24. november 2015.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér