Tagensvej 40 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre ny bebyggelse på ca. 4.100 m² til boliger i 2-6 etage og serviceerhverv i stueetagen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

17. december 2021 til 11. februar 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. februar 2022

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Tagensvej 40 som PDF  (7 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 17. december 2021.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 14. januar 2022 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt