Supplerende VVM-redegørelse for metro til Nordhavn

Offentlig høring af supplerende VVM for metro til Nordhavn

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

14. october 2014 til 9. december 2014

Sagsnummer

2014-0207215

Indsendelsesfrist for høringssvar

9. december 2014

Høringen er lukket

Københavns Kommune har udarbejdet en supplerende VVM-redegørelse for metro til Nordhavn. Den supplerende VVM indeholder et hovedforslag med udvidet arbejdstid, der har til formål, dels at afkorte perioden med gener for børneinstitutionerne ved Krauseparken, dels at fremskynde anlægsarbejderne i Nordhavn med henblik på at mindske perioden med gener i dagtimerne for de eksisterende virksomheder og kommende beboere i Nordhavn og fremme udbygningen af Nordhavn.
Som del af høringen inviterer Københavns Kommune til borgermøde den 13. november kl. 19-21, i By & Havns udstillingsbygning, Helsinkigade 29, 2150 Nordhavn. Alle er velkomne.

Ansvarlig

Catrine Biering, Center for Byudvikling

Få nyt om høringer

Abonnér