Sundparken

Forudgående høring om kommuneplantillæg

Høringstype

Kommuneplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

12. april 2018 til 6. may 2018

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. may 2018

Høringen er lukket

Københavns Kommune overvejer at ændre kommuneplanens rammer for
lokalplanlægning for Sundparken med kommuneplantillæg.
Formålet er at give mulighed for et plejecenter og et seniorbofællesskab
i forbindelse med FSB’s ældreboligafdeling ”Sundparken”.

Du kan komme med ideer og kommentarer til denne planlægning indtil
den 6. maj 2018.

Læs mere høringen i pjecen. Hvis det besluttes at ændre kommuneplanen,
så den giver mulighed for nye anvendelser og ny bebyggelse, skal det ske ud
fra flere hensyn, herunder sammenhæng til de omkringliggende områder,
bynatur og arkitektur, der efterfølgende vil blive fastlagt i en lokalplan.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér