Sundmolen i Nordhavn tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre nybyggeri i form af indskudte etagedæk i eksisterende pakhus samt en påbygning på det eksisterende pakhus.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

5. april 2022 til 31. maj 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

31. maj 2022

Høring ikke åben

Supplerende høring

Se supplerende høring af lokalplanforslag Sundmolen i Nordhavn tillæg 2

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Sundmolen i Nordhavn tillæg 2 som PDF  (5 mb)

Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. 

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 5. april 2022.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø​

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 3. maj 2022 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt