Sundholm Syd - lokalplan 453

Lokalplanforslag skal skabe det planmæssige grundlag for at der i alt kan bygges ca. 150 boliger.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

31. august 2010 til 26. october 2010

Sagsnummer

2008-21081

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. october 2010

Høringen er lukket

Udviklingen af Sundholm Syd indfrier udviklingsløfterne ved bl.a. at skabe plads til kreativitet, ved at begrønning og fortætning går hånd i hånd og ved, at der planlægges for et varieret boligudbud med boliger til forskellige typer københavnere.

Sundholm Syd er beliggende i et tæt bebygget område i København. Stationsnært med metrostationer inden for 600 meter, DR-Byen som nabo og kun tre kilometer fra Rådhuspladsen, er det oplagt med en urban udvikling med en relativ høj udnyttelse.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 453 - Sundholm Syd som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 2. december 2010. 
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Sundholm Syd som PDF
 
 

Ansvarlig

Center for Bydesign

Få nyt om høringer

Abonnér