Sundevedsgade-karreen - lokalplan nr. 554

Lokalplanen muliggør opførelse af ny boligbebyggelse, anlæg af en offentlig plads og udvidelse af Enghavevej.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

11. maj 2016 til 10. august 2016

Sagsnummer

2016-0211775

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. august 2016

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 554 Sundevedsgade-karreen som PDF (12 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 14. december 2017 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser, notat om konsekvenser af at fastlægge en ejendom som bevaringsværdig mv.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plansystem DK samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 20. december 2017.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Sundevedsgade-karreen som PDF (8 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 28. april 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, notat om magelæg og arealafgivelse, trafiknotat, notat om bevaringsværdige bygninger mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 11. maj 2016.

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. juni 2015 startredegørelse for Sundevedsgade-karreen. I referatet fra mødet kan du læse:  

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark mv.

Hent startredegørelse for Sundevedsgadekarréen som PDF

Kontakt