Sundevedsgade-karreen - lokalplanforslag

Lokalplanforslaget blev offentliggjort den 11. maj 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

11. may 2016 til 10. august 2016

Sagsnummer

2016-0211775

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. august 2016

Høringen er lukket

Forslaget vil muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse, anlæg af en offentlig plads ved Enghavevej og udvidelse af Enghavevej for at forbedre forholdene for cyklister.

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Sundevedsgade-karreen som PDF (8 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 28. april 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, notat om magelæg og arealafgivelse, trafiknotat, notat om bevaringsværdige bygninger mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 11. maj 2016.

Tidligere materiale 

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. juni 2015 startredegørelse for Sundevedsgade-karreen. I referatet fra mødet kan du læse:  

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark mv.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér