Styrket integrationsindsats

I forbindelse med Budget 2011, blev det besluttet at iværksætte en styrket integrationsindsats. Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at sætte forslag om en styrket indsats med fokus på tidlig indsats, 3- og 5-års sprogvurdering, sprogpladser, kommunalt sprog- og rådgivningscenter, en ny og behovsbaseret Københavnermodel 2.0, fordeling af skoleskiftere og udslusede modtagelsesklasseelever, justering af elevoptag og justering af skoledistrikter i høring.

Høringstype

Andet

Tidsperiode for høringen

23. march 2011 til 5. may 2011

Sagsnummer

2011-29607

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. may 2011

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 23. marts 2011 behandlet indstillingen ”Integrationsindsats”.
 
 
Udvalget vedtog at sende indstillingen i høring hos Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Københavns Lærerforening, Københavns Skolelederforening, Brug Folkeskolen, Skole og Forældre København, Københavns Forældreorganisation, Københavns Fællespædagogiske Råd samt LFS og BUPL.
 
 
høringsfristen er den 5. maj 2011 kl. 10.00

 
Indstilling og beslutning samt bilagsmateriale fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 23. marts 2011 kan ses HER (punkt 11.) 
 
 
På den baggrund anmodes I om at komme med eventuelle bemærkninger til forslaget.
 
 
Høringssvarene vil indgå i den videre administrative og politiske behandling af sagen og vil blive offentliggjort i forbindelse med forelæggelse for udvalget. Der vil ikke blive fremsendt egentlig besvarelse af eventuelle bemærkninger og spørgsmål, der rejses i høringsvaret. Sagens behandling kan følges på kommunens hjemmeside www.kk.dk under ”Politik og Indflydelse” – ”Dagsorden mv.”.

Ansvarlig

Børne-. og Ungdomsforvaltningen

Få nyt om høringer

Abonnér