Studiestræde tillæg 1 - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen vil muliggøre boliger og erhverv på ejendommen Nørregade 13-15 og Sankt Peders Stræde 1-3.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

20. may 2019 til 19. august 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. august 2019
Skriv høringssvar

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Studiestræde tillæg 1 som PDF (12 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 13. maj 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, fastsættelse af parkeringsdækning for biler, almene boliger, bevaringsværdier og anbefalinger.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 20. maj 2019.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 17. juni 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér