Strandlodsvej tillæg 1 - lokalplan nr. 449-1

Lokalplanen blev bekendtgjort den 21. december 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

7. juni 2016 til 6. september 2016

Sagsnummer

2016-0236434

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. september 2016

Høringen er lukket

Lokalplantillægget vil gøre det muligt, at op til 80 % af etagearealet kan bruges til boligformål, herunder almene boliger.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 449 Strandlodsvej med tillæg nr. 1 som PDF (14 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 15. december 2016 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser, notat om ændringsforslag.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 21. december 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Strandlodsvej tillæg 1 som PDF (14 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 30. maj 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 7. juni 2016.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér