Strandlodsvej

Ansøgning om tilladelse til at indrette beboelse og erhverv på Strandlodsvej 3-5.

Høringstype

Byggesager

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

17. december 2015 til 14. january 2016

Sagsnummer

511936-1

Indsendelsesfrist for høringssvar

14. january 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at indrette beboelse og erhverv på Strandlodsvej 3-5 og i den forbindelse at om- og tilbygge samt nedrive dele af den eksisterende bebyggelse. Den eksisterende tagetage på bygningen på Strandlodsvej 3 nedrives, og der opføres ny 3. og 4. sal. Bygningen indrettes med 4 rækkehuse. Den eksisterende bygning på Strandlodsvej 5 indrettes med erhverv i stueetagen og 15 boliger på 1. og 2. sal. Der etableres nye altaner og tagterrasser mod Lindgreens Allé 5. Den eksisterende bygning på bagsiden af Strandlodsvej 5 om- og tilbygges, og en del af bygningens eksisterende 1. sal nedrives. Bygningen indrettes med depotrum i stueetagen og med et trappetårn. Der opføres en ny garagebygning, som er delvist nedgravet. Garage-bygningens højde i skel er mellem 1,5 og 2,5 m, mens garagebygningens længde i skel mod nord er 17,5 m og længden i skel mod øst er 21,3 m.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling. Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen. Høringssvar skal være modtaget senest den 14. januar 2016.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér