Strandgade Nord - lokalplan 477

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af nyt byggeri.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

21. february 2012 til 20. april 2012

Sagsnummer

2012-12995

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. april 2012

Høringen er lukket

NCC Property Development ønsker at opføre et byggeri på Krøyers Plads på ejendommen Strandgade 85-87 svarende til ca. 20.000 m2. Der er envidere byggemuligheder på andre ejendomme.
Lokalplanforslaget fastlægger området - herunder eventuelle husbåde - med en anvendelse til blandet boliger og serviceerhverv. På den nordlige del af øen er stueetagerne både i ny og eksisterende bebyggelse overvejende fastlagt til publikumsorienteret anvendelse.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 477 - Strandgade Nord som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, referat af borgermøde, supplerende høring, mv.

Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Strandgade Nord som PDF
Startredegørelse
Hent startredegørelse for Strandgade Nord som PDF

Ansvarlig

Center for Bydesign,

Få nyt om høringer

Abonnér