Store Vindmøller ved Kalvebod Syd

Borgerrepræsentationen har den 11. april 2013 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 med VVM-redegørelse og miljøvurdering i offentlig høring i to måneder.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

30. april 2013 til 30. june 2013

Sagsnummer

2013-73624

Indsendelsesfrist for høringssvar

30. june 2013

Høringen er lukket

Planforslagene skal muliggøre opførelsen af 4 store vindmøller i det område på Kalvebod Fælled, hvor Kalvebod Miljøcenter ligger. Forslaget har været i offentlig høring en gang tidligere (fra d. 30.11.2011-8.2.2012), men på grund af en indsigelse fra Miljøministeriet, kunne planen ikke vedtages sammen med de to øvrige forslag til vindmøllelokaliteter, som forslaget til kommuneplantillæg indeholdt. Det har betydet, at forslaget om vindmøller ved Kalvebod Syd skal sendes i en ny høring.
Selve VVM-redegørelsen er den samme som tidligere, men der er udarbejdet et bilag, der redegør for lavfrekvent støj, for hvilken der i mellemtiden er kommet grænseværdier samt for den dialog, der har været med Miljøministeriet (Naturstyrelsen) om ministeriets indsigelsespunkter.
Et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 238 ”Grøften” blev sendt i høring sammen med kommuneplantillægget med VVM-redegørelse og miljøvurdering. En fornyet høring om dette forslag er ufornøden. 
Nærværende forslag til kommuneplantillæg er næsten identisk med det tidligere offentliggjorte, bort set fra, at tillægget er et tillæg til Kommuneplan 2011 i stedet for til Kommuneplan 2009.
Alle de bemærkninger, som Københavns Kommune modtog i den forrige høring, herunder om forslaget til lokalplantillæg, vil indgå i den endelige behandling af sagen. Det er altså kun nødvendigt at fremsende bemærkninger, hvis det drejer sig om nye synspunkter. 

Ansvarlig

Catrine Biering, 4049 4256

Få nyt om høringer

Abonnér