Store Kongensgade 53

Ansøgninger om tilladelse til ombygning af forhus og baghus samt nybygning af gårdhus på Store Kongensgade 53-55.

Høringstype

Byggesager

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

3. july 2015 til 24. july 2015

Sagsnummer

510556~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. july 2015

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget to ansøgninger om tilladelse til ombygning af forhus og baghus samt nybygning af gårdhus, Store Kongensgade 53-55, matr.nr. 51 Sankt Annæ Kvarter.

Center for Bygninger gav den 27. februar 2015 en byggetilladelse til dele af projektet vedrørende ombygning af forhus, sagsnr. 482426.

Center for Bygninger behandler for tiden ansøgningen vedrørende ombygning af baghuset samt opførelse af nyt gårdhus, sagsnr. 510556.

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. forvaltningslovens § 19.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen. 

 

 

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér