Stofindtagelsesrum

Socialudvalget besluttede d. 11.1.2012 at sende fire muligheder for placering af stofindtagelsesrum på Vesterbro i høring.

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

17. january 2012 til 17. february 2012

Sagsnummer

2012-7857

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. february 2012

Høringen er lukket

Lovgivning vedrørende stofindtagelsesrum bliver formodentlig vedtaget inden sommerferien 2012. Socialudvalget i Københavns Kommune ønsker at være på forkant med vedtagelsen og er derfor allerede i gang med at finde ud af, hvor det første stofindtagelsesrum skal ligge. Fokus er på Vesterbro, hvor det meste af det offentlige stofindtag foregår. Socialudvalget har set på en liste over mulige placeringer og har herudfra fundet fire som virker hensigtsmæssige. Det er:
Mændenes Hjem, Lille Istedgade.
Halmtorvet 15
Halmtorvet 17
En mobil løsning i form af en bus
Høringssvarene skal sikre, at Socialudvalget har et dækkende beslutningsgrundlag. Til brug for beslutningsgrundlaget efterlyses særligt vurderinger af de fire udpegede placeringer, men man er yderst velkommen til at fremhæve øvrige aspekter i forbindelse med valg af placering af stofindtagelsesrum på Indre Vesterbro.
Høringen løber til og med d. 17. februar.
Høringssvar kan enten skrives direkte ind på Københavns Kommunes Høringsportal www.blivhoert.dk eller mailes til ei99@sof.kk.dk eller sendes med post til: Mål- og Rammekontoret Voksne, Att. Thomas Lund, Bernstorffsgade 17, 5. sal, 1592 København V.
 

Ansvarlig

Thomas Lund, Specialkonsulent, Mål- og Rammekontoret Voksne, Socialforvaltningen

Få nyt om høringer

Abonnér