Statens Naturhistoriske Museum - lokalplan nr. 532

Lokalplanen blev bekendtgjort den 10. maj 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

27. november 2015 til 25. januar 2016

Sagsnummer

2015-0197516

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. januar 2016

Høringen er lukket

I 2004 besluttede Folketinget at samle de fire eksisterende museer Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologisk Muesum og Botanisk Have til Statens Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet med en placering i Botanisk Have. 
Statens Naturhistoriske Museum etableres dels ved at ombygge de eksisterende bygninger ved Sølvtorvet og dels i nye bygninger. 

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 532 Statens Naturhistoriske Museum som PDF (7 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. april 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark mv. 

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. maj 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Statens Naturhistoriske Museum som PDF (8 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. november 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 27. november 2015.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 8. oktober 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

Hent startredegørelse for Statens Naturhistoriske Museum

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér