Sprog og integration

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

16. juni 2014 til 29. august 2014

Sagsnummer

2014-0098764

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. august 2014

Høring ikke åben

Børne- og ungdomsudvalget har på mødet den 11. juni 2014 behandlet indstilling om sprog og integration. De nuværende sprog- og integrationstiltag overfor børn og unge bygger dels på målsætninger besluttet i BUU og dels på målsætninger i kommunens tværgående integrationspolitik. Målene udløber imidlertid i 2014, og udvalget skal tage stilling til, hvilke visioner og målsætninger der skal være på området fremover.
 
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at sende forvaltningens forslag om:
1)     krav til skoler og institutioner om brug af metoder og redskaber,
2)     styrket vidensoverdragelse,
3)     det bedst kvalificerede personale til de mest udfordrede institutioner,
4)     intensive læringsforløb,
5)     udvidet rådgivning af forældre i understøttelse af deres børns læring,
6)     ændret ressourceudmelding,
7)     fordelingstiltag samt forslaget om nye reviderede målsætninger vedrørende sprog og integration
i høring.
Efter høring fremlægger forvaltningen ny indstilling til Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af høringssvar til udvalgets møde d. 24. september 2014.
 
Kommunens samlede integrationspolitik skal fornyes inden udgangen af 2014. Alle udvalg får en sag forelagt i efteråret 2014. Ultimo 2014 skal integrationspolitik for 2015-2018 godkendes i Borgerrepræsentation.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed