Solvangkvarteret - lokalplan nr. 536

Lokalplanen blev bekendtgjort den 10. juni 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

21. december 2015 til 22. february 2016

Sagsnummer

2015-0225286

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. february 2016

Høringen er lukket

Bygherre ønsker, at skabe nye attraktive familie- og ungdomsboliger samt offentlige funktioner i Urbanplanen, på byggegrunden efter det nedrevne Solvang Centret. Intentionen er, at det nye bykvarter i sammenhæng med Københavns Kommunes revitalisering af Remiseparken og øvrige aktiviteter i området tilsammen vil bidrage til et løft af området.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 536 Solvang-kvarteret som PDF (12 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark mv. 

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. juni 2016. 

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Solvangkvarteret som PDF (12 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark og hørringssvar til intern høring

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 21. december 2015.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér