Solvænget 10

Ansøgning om delvis nedrivning af bygningen på adressen Solvænget 10

Høringstype

Byggesager

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

28. june 2018 til 3. august 2018

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. august 2018

Høringen er lukket

Center for Bygninger, har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en del af enfamiliehuset på adressen Solvænget 10, beliggende på matr.nr. 5552 Udenbys Klædebo Kvarter, København.

Bygningen er opført i 1932 af arkitekt Tyge Mollerup, som beboelseshus i 2 etager med kælder og en tilbygget sal i én etage, der oprindeligt blev anvendt til dansesal. Ejendommen er udpeget som bevaringsværdig i Københavns Kommuneplan med en bevaringsværdi i kategori 3, dvs. en høj bevaringsværdi.

Det er den oprindelige dansesal, som udgør cirka halvdelen af huset, som ejerne ønsker at nedrive. Dansesalen er ombygget i flere omgange og bliver i dag anvendt til beboelse. Ejerne ønsker at erstatte dansesalen med en ny boligdel, da denne del af bygningen ikke er egnet til beboelse og vanskeligt kan omdannes til en tidssvarende energivenlig bolig.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér