Skoledistrikter 2016/17

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

22. maj 2015 til 7. august 2015

Sagsnummer

2015-0070088

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. august 2015

Høring ikke åben

Børne- og Ungdomsforvaltningen foretager årligt en analyse af behovet for tilpasninger af skolerne grunddistrikter på baggrund af skolernes elevunderlag og fysiske kapacitet.  Analysen og forslagene skal sikre, at alle skoler har den fornødne kapacitet til at indskrive de elever, der har krav på at blive optaget på skolen.
Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 20. maj behandlet sag om skoledistrikter 2016/17 og besluttede at sende forslaget til ændringer i høring hos skolernes bestyrelser og andre interessenter med henblik på at få brugernes bemærkninger inden der træffes endelig beslutning om ændringer.

Indstillingen sendes til høring på alle skoler og lokaludvalg, selv om de fremlagte forslag til ændringer kun vedrører Indre By / Østerbro, Vesterbro, Amager og Valby for at give mulighed for at alle lokaludvalg kan fremlægge forslag og synspunkter om spørgsmålet. Derefter forelægges resultatet af høringen for Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 26.8.15 forinden forventet endelig behandling i Økonomiudvalget 22.9.15 og Borgerrepræsentationen 8.10.15, hvorefter ændringerne vil være gældende.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy