Skoledistrikter 2015/16

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

6. may 2014 til 20. june 2014

Sagsnummer

2014-0042223

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. june 2014

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsforvaltningen foretager årligt en analyse af behovet for tilpasninger af skolernes grunddistrikter på baggrund af skolernes elevunderlag og fysiske kapacitet. Resultatet af denne analyse sendes i høring hos skolernes bestyrelser og andre interessenter med henblik på at sikre, at alle skoler har den fornødne kapacitet til at indskrive de elever, der har krav på at blive optaget på skolerne. Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 5. maj 2014 behandlet indstilling ”Skoledistrikter 2015/16” og besluttet at sende indstilling i høring med frist 20. juni 2014. Derefter forelægges resultatet af høringen for Børne- og Ungdomsudvalget forinden endelig behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen ved førstkommende møder efter sommerferien.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring

Få nyt om høringer

Abonnér