Skoledistrikter 2014/15

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

28. february 2013 til 19. april 2013

Sagsnummer

2012-190616

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. april 2013

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 27. februar 2013 behandlet indstilling ”Skoledistrikter 2014/15”. Udvalget vedtog at sende forvaltningens forslag i høring i alle skolebestyrelser, lokaludvalg, Fællespædagogisk Råd, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, Københavns Fælles Elevråd, Københavns Lærerforening og Skolelederforening. Indstillingen sendes til høring på alle skoler og lokaludvalg, selv om de fremlagte forslag til ændringer kun vedrører Amager.
Derefter forlægges resultatet af høringen for Børne- og Ungdomsudvalget forinden endelig behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen inden sommerferien.
Ændringer af grunddistrikterne er derefter gældende fra og med 1. august 2013.

Ansvarlig

Børne- og Ungdomsforvaltning Kapacitetsstyring

Få nyt om høringer

Abonnér