Skelbækgade 1

Ansøgning om tilladelse til at opføre et hotel i 5 etager med restaurant og anden servicevirksomhed på adressen

Høringstype

Byggesager

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

19. october 2015 til 10. november 2015

Sagsnummer

2015-0142795

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. november 2015

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre et hotel i 5 etager med restaurant og anden servicevirksomhed på adressen Skelbækgade 1, herunder en parkeringskælder i 2 etager, med rampeadgang fra Skelbækgade.

Stueetagen indeholder lobby, restaurant, konferencecenter, fitness m.m. og der vil være hotelværelser på de øvrige etager.

Det samlede bruttoetageareal bliver på ca. 15.373 m2, herunder en parkeringskælder i 2 etager med et areal på ca. 7585 m2 med et bebygget areal på 3593 m2.

Hotellet indeholder et indre offentligt tilgængeligt gårdrum med en hævet 1. sal med offentlig adgang til terrasse og en altangang. Der etableres gennemgang med niveaufri adgang gennem gårdmiljøet via rampe. Der udføres franske altaner mod indre gårdrum samt elevator.

Ejendommen ligger i et område, der er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 459 ”Skelbækgade”, bekendtgjort den 26. oktober 2011. Se lokalplan her

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. planloven § 20.

 

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

 

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

 

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér