Simo tillæg 1 - lokalplanforslag

  • Foto over lokalplanområdet Simo tillæg 1
Lokalplanen skal gøre det muligt, at ejendomme i området kan anvendes til serviceerhverv.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

15. juni 2020 til 29. juni 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. juni 2020

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Simo tillæg 1 som PDF (4 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har den 15. juni 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 15. juni 2020.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 29. juni 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér