Scherfigsvej 8 - lokalplan nr. 539

Lokalplanen blev bekendtgjort den 28. september 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

5. february 2016 til 1. april 2016

Sagsnummer

2014-0250315

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. april 2016

Høringen er lukket

Lokalplanen vil gøre det muligt at opføre en ny boligbebyggelse - med både ejerboliger og almene boliger - på Scherfigsvej ud til Svanemøllebugten.

Vedtaget Lokalplan

Hent lokalplan nr. 539 Scherfigsvej 8 - Østerbro som PDF (8 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. september 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, udbygningsaftale, henvendelser modtaget i høringsperioden, referat af borgermøde, forslag til ændringer, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 28. september 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Scherfigsvej 8 - Østerbro som PDF (12 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. januar 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, udkast til udbygningsaftale, faktaark mv.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 5. februar 2016.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 27. oktober 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark. 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér