Scherfigsvej 6

Opførelse af en punkthusbebyggelse samt indrette boliger i eksisterende skorstensbebyggelse på adressen Scherfigsvej 6

Høringstype

Byggesager

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

6. july 2015 til 27. july 2015

Sagsnummer

479715~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. july 2015

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om at opføre en punkthusbebyggelse samt indrette boliger i eksisterende skorstensbebyggelse på adressen Scherfigsvej 6, herunder at nedrive den øvrige bebyggelse på grunden.

Den nye ejendom opføres som punkthusbebyggelse i 6 etager med en maksimal højde på 20,0 m.

Bygningens samlede boligareal er 1533 m² med i alt 11 beboelseslejligheder. Beboelseslejlighedernes størrelse er mellem 129 m² og 219 m². Den gennemsnitlige boligstørrelse er 139 m². Alle lejemål forsynes med altan.

Herudover indrettes der 2 boliger i eksisterende bevaringsværdig skorstensbebyggelse på grunden. Bygningens samlede boligareal og bruttoetageareal er 202 m² med et bebygget areal på 112 m². Den gennemsnitlige boligstørrelse er 101 m². Begge lejemål forsynes med altan.

Center for Bygninger er forpligtet til at informere berørte parter om sagen, såfremt vi må formode, at de ikke er bekendt med denne. Først herefter må vi træffe en afgørelse (jf. forvaltningslovens § 19).

Da der kan opstå eventuelle skyggegener anser vi jer som part i sagen. Vi skal derfor bede jer om at sende eventuelle bemærkninger til projektet.

Bemærkningerne til projektet skal være modtaget senest den 27. juli 2015, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér