Scala - lokalplan 484

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

11. june 2012 til 7. september 2012

Sagsnummer

2012-13470

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. september 2012

Høringen er lukket

Grundejer, Ejendomsselskabet Norden, ønsker at opføre en ny markant bebyggelse med butikker, cafeer og restaurant i stueetagen og på 1. sal og kontorer fra 2. sal og opefter.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelse, der bryder med karre-strukturen ved en fritliggende placering. Placeringen og udformningen danner nye rum mod Vesterbrogade, Axeltorv og Jernbanegade. Der etableres en offentlig tilgængelig byhaven på den hævede stueetage, og der skabes nye forbindelser igennem og bagom bebyggelsen via en passage. En omlægning af Axeltorv med flere træer indgår i lokalplanen.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 484 Scala med kommuneplantillæg nr. 7 som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 29. november 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde, mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 12. december 2012
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Scala med forslag til kommuneplantillæg som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 31. maj 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, udkast til udbygningsaftale, miljøvurdering mv.

Startredegørelse
Hent startredegørelse for Scala som PDF
 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Karen Probst, 3366 1222

Få nyt om høringer

Abonnér