Sankt Joseph Plejecenter - lokalplan nr. 534

Lokalplanen blev bekendtgjort den 9. juni 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

21. december 2015 til 15. february 2016

Sagsnummer

2016-0235167

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. february 2016

Høringen er lukket

Boligselskabet Lejerbo ønsker i samarbejde med kommunen at ombygge Sankt Josephklosterbygninger til almene seniorboliger og opføre nye almene plejeboliger.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 534 Sankt Joseph Plejecenter som PDF (5 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark mv. 

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. juni 2016. 

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Sankt Joseph Plejecenter som PDF (5 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 10. december 2015 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 21. december 2015.

Borgermøde

Boligselskabet Lejerbo vil i samarbejde med Københavns Kommune og Østerbro Lokaludvalg invitere til et borgermøde om planforslaget Sankt Joseph Plejecenter i begyndelsen af 2016. 

Tid og sted for borgermødet vil blive annonceret i begyndelsen af januar 2016 på her på Københavns Kommunes høringsportal.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 16. marts 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér