Samuelskirken - lokalplan nr. 530

Lokalplanen blev bekendtgjort den 11. april 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

1. december 2015 til 27. january 2016

Sagsnummer

2015-0273190

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. january 2016

Høringen er lukket

Samuelskirken, Thorsgade 65, er en af de københavnske folkekirker, der blev nedlagt i 2013, og som nu ønskes indrettet til andre formål. Boligselskabet VIBO ønsker at ombygge kirken til almene ungdomsboliger. 

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 530 Samuelskirken som PDF (4 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. marts 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 11. april 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Samuelskirken som PDF (5 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. november 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 1. december 2015.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér