Sadolin & Holmblad tillæg nr. 2 - Lokalplanf nr. 367-1-2

Lokalplanen blev bekendtgjort den 17. januar 2017

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

7. april 2016 til 2. june 2016

Sagsnummer

2016-0061958

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. june 2016

Høringen er lukket

Forslaget vil muliggøre etablering af nye byrum og nye boligbebyggelser på ubebyggede grunde på Oldenborggade på Amager Øst.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 367 Sadolin & Holmblad med tillæg nr. 1 og 2 som PDF (10 mb)

Lokalplantillægget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, faktaark, henvendelser vedr. supplerenede høring mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 17. januar 2017. 

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Sadolin & Holmblad tillæg nr. 2 som PDF (15 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 8. marts 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, faktaark mm.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 7. april 2016.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér