Risikostyringsplan for Kalveboder

Risikostyringsplanen for København indeholder de initiativer, som skal være medvirkende til dels at reducere risikoen for en oversvømmelse, dels at reducere skader fra en evt. oversvømmelse.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

19. december 2014 til 19. june 2015

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. june 2015

Høringen er lukket

Køge Bugt er udpeget som et af 10 danske risikoområder, hvor der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko. Denne udpegning er sket som et led i den danske implementering af EU's oversvømmelsesdirektiv. For de udpegede områder skal der udarbejdes en risikostyringsplan.
Risikostyringsplanen for København indeholder de initiativer, som skal være medvirkende til at reducere risikoen for en oversvømmelse.
Risikostyringsplanen er i høring indtil 19. juni 2015.

Ansvarlig

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Få nyt om høringer

Abonnér