Rigshospitalet III tillæg 1 - lokalplanforslag

  • Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at samle Rigshospitalets føde- og børneafsnit i et nyt byggeri på ca. 55.000 m².

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

20. december 2018 til 18. february 2019

Sagsnummer

2018-0006781

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. february 2019

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Rigshospitalet III tillæg nr. 1 som PDF (25 mb) 

Københavns Borgerrepræsentation har den 13. december 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, miljøvurdering, faktaark samt notater om bevaringsværdige bygninger, træer, parkering og støj.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 20. december 2018.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 21. januar 2019 

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 11. juni 2018 startredegørelse for Rigshospitalet III tillæg nr. 1. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, trænotat, notat om bevaringsværdige bygninger.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér