Rigshospitalet III tillæg 1 - lokalplan nr. 493-1

  • Luftfoto af lokalplanområdet Rigshospitalet tillæg 1
Lokalplanen skal gøre det muligt at samle Rigshospitalets føde- og børneafsnit i et nyt byggeri på ca. 55.000 m².

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

20. december 2018 til 18. februar 2019

Sagsnummer

2018-0006781

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. februar 2019

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 493 Rigshospitalet III med tillæg nr. 1 som PDF (38 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 6. juni 2019 vedtaget lokalplanen og miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, miljøvurdering af BørneRiget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 493 Rigshospitalet III, sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af lokalplan for Børneriget, henvendelser modtaget i høringsperioden, begrundelse for reduceret p-norm, referat af borgermøde 21. januar 2019, notat om bevaringsværdige bygninger.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 20. december 2018.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 18. juni 2019.

Her kan du se materialet

Til og med den 16. juli 2019 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Klagemulighed

Indtil den 16. juli 2019 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 493 Rigshospitalet III med tillæg nr. 1. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Rigshospitalet III tillæg nr. 1 som PDF (25 mb) 

Københavns Borgerrepræsentation har den 13. december 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, miljøvurdering, faktaark samt notater om bevaringsværdige bygninger, træer, parkering og støj.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 20. december 2018.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 21. januar 2019 

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 11. juni 2018 startredegørelse for Rigshospitalet III tillæg nr. 1. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, trænotat, notat om bevaringsværdige bygninger.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér