Rigshospitalet III - lokalplan 493

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

20. december 2012 til 14. february 2013

Sagsnummer

2012-179833

Indsendelsesfrist for høringssvar

14. february 2013

Høringen er lukket

Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af Rigshospitalet til et moderne forsknings- og universitetshospital, hvor den arkitektoniske kvalitet modsvarer den høje standard på det kliniske område. Nye bygninger og byrum skal fremstå i høj arkitektonisk kvalitet, som udnytter den unikke placering i byen omgivet af parker.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 493 Rigshospitalet III som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 6. juni 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser i høringsperioden, ændringsforslag mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 18. juni 2013
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Rigshospitalet III som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. december 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. juni 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

Ansvarlig

Center for Bydesign, Tue Alstrup Avnby, 3366 1236,

Få nyt om høringer

Abonnér