Revision af budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker

Høringstype

Andet

Tidsperiode for høringen

9. september 2011 til 28. october 2011

Sagsnummer

2011-90424

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. october 2011

Høringen er lukket

Som led i specialreform version 2.0 foreslås en revision af den eksisterende budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker. Budgetmodellen giver - ligesom for almene skoler - hver skole en fast bevilling og en række elevtalsafhængige bevillinger udmålt efter fælles satser pr. elevtype. Den vigtigste forskel i forhold til modellen for almene skoler er, at specialskoler tildeles budget efter et normeret antal elever.
 
Revisionen af modellen vedrører både en harmonisering af de elevsatser, som modellen tildeler budget på baggrund af, og en justering af normeringsprincippet.
Med hensyn til satserne, så er der i dag ikke en entydig sammenhæng mellem forskellene i elevsatserne og tyngden af de vanskeligheder, som børnene har i de forskellige tilbud. Samtidig er der i dag et stort antal elevsatser, der både kan forstyrre gennemskueligheden i modellen og komplicere visitationen og den følgende vurderingen af, hvorvidt et barn er i den ene eller anden kategori.

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen

Få nyt om høringer

Abonnér