Restaurationsplan

Bevillingsnævnet har udarbejdet et udkast til restaurationsplan. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 23. februar 2012 at sende udkastet i høring i Økonomiudvalget og de stående udvalg samt i offentlig høring.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

29. february 2012 til 1. may 2012

Sagsnummer

2012-18938

Indsendelsesfrist for høringssvar

1. may 2012

Høringen er lukket

Bevillingsnævnet har udarbejdet et udkast til restaurationsplan. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 23. februar 2012 at sende udkastet i høring i Økonomiudvalget og de stående udvalg samt i offentlig høring.
 
Grundlaget for at udstede alkoholbevillinger fremgår af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. Udkastet til restaurationsplan er en samlet og lettilgængelig beskrivelse af gældende regler og praksis for at meddele alkoholbevilling mv. 
 
Udkastet indeholder et afsnit om lokalisering af alkoholbevillinger samt en gennemgang af, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at få alkoholbevilling. Derudover indeholder udkastet information om beslægtede områder som også kan være relevante for potentielle ansøgere.
 
Høringsfristen er den 1. maj 2012. Bevillingsnævnet vil herefter drøfte de indkomne høringssvar og et revideret udkast til restaurationsplan vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til endelig godkendelse.
 

Ansvarlig

Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation Merete Andersen

Få nyt om høringer

Abonnér