Ressource- og Affaldsplan 2018

Med Ressource- og Affaldsplan 2018 har Københavns Kommune udarbejdet en plan, der sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for sortering for borgerne.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

24. august 2012 til 19. october 2012

Sagsnummer

2012-100053

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. october 2012

Høringen er lukket

Med Ressource- og Affaldsplan 2018 har Københavns Kommune udarbejdet en plan, der sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for sortering for borgerne. Affald er ikke bare noget, der skal kasseres, men en værdifuld ressource, og derfor har kommunen valgt at kalde planen for en ressource- og affaldsplan.
 

Planen består af en målsætningsdel, en planlægningsdel og en kortlægningsdel. Målsætningsdelen indeholder planens overordnede visioner og mål, mens du i planlægningsdelen kan læse om planens initiativer i detaljer. Kortlægningsdelen indeholder et overblik over økonomien på affaldsområdet, data for affaldsmængderne samt fremskrivninger af affaldsmængderne frem til 2024.

Kom med dine kommentarer
Du har mulighed for at kommentere planen i høringsperioden fra d. 24. august til d. 19. oktober 2012. Alle svar indgår i den videre proces frem til planen bliver fremlagt for kommunens Teknik- og Miljøudvalg i slutningen af året. Planen forventes at træde i kraft d. 1. januar 2013.

Du kan enten komme med dine kommentarer til planen fra ”Indsend” Øverst i højre hjørne eller sende en email til RAP2018@tmf.kk.dk
 

Ansvarlig

Affaldsområdet Center for Miljø Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S

Få nyt om høringer

Abonnér