Rentemestervej 17

Tilbygning til eksisterende bygning som boligbebyggelse og indrette dagligvare- og udvalgsvarebutikker i den eksisterende bygning.

Høringstype

Byggesager

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

20. may 2015 til 17. june 2015

Sagsnummer

483054~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. june 2015

Høringen er lukket

Københavns Kommune, Center for Bygninger, har modtaget en ansøgning om tilladelse til opførelse af en tilbygning til eksisterende bygning som boligbebyggelse og indrette dagligvare- og udvalgsvarebutikker i den eksisterende bygning. Der er et meget begrænset ubebygget areal til rådighed, men til gengæld etableres der nye attraktive fælles opholdsarealer på taget af den eksisterende bygning og på naboejendommen.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 261 ”Provstevej”, bekendtgjort den 23. januar 1996 og beliggende i lokalplanens område I. Se lokalplan her

Høringssvar

De ejere, beboere og virksomheder i området som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen jf. planloven § 19, stk. 1.

De høringssvar som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér