Refshalevej 96

Restaurant i Søminedepotet på Christianshavns Vold

Høringstype

Byggesager

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

31. march 2017 til 21. april 2017

Sagsnummer

602199~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. april 2017

Høringen er lukket

Naboorientering om indretning af restaurant i Søminedepotet på Christianshavns Vold

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at indrette en restaurant i Søminedepotet. I den forbindelse ønsker bygherren at ombygge den oprindelige bygning, nedrive en senere tilbygning og opføre en ny tilbygning hertil. Søminedepotet er beliggende på Christianshavns Vold på adressen Refshalevej 96.

Eksisterende bygning

Det nuværende Søminedepot på ca. 727 m2 istandsættes, ombygges og indrettes med køkkenfunktioner. Facaden vil fremstå pudset i sit oprindelige udtryk med trævinduer og døre i glas, reetablerede skodder og et grønt tag beplantet med sedum.

Nedrivning af eksisterende tilbygning og opførelse af en ny tilbygning

Den eksisterende tilbygning/værkstedsbygning på ca. 192 m2 nedrives og erstattes af en ny et-etages tilbygning på i alt ca. 561 m2, der indrettes med restaurantfunktioner.

Den nye tilbygning vil består af syv mindre bygninger af forskellig form og materiale, der samles af vægpartier i glas. Bygningen vil fremstå med et sammensat udtryk i træ, stål, beton, tegl og glas.

Væksthuse og testkøkken

På grunden skal der opføres to væksthuse på hver ca. 147 m2 samt et testkøkken på ca. 69 m2. De tre bygninger opføres på fundamenterne af tre tidligere nedrevne småbygninger. De tre bygninger vil fremstå fritliggende med vægge og tag i glas.

Lokalplan

Ejendommen ligger inden for lokalplan nr. 331, ”Holmen II”, bekendtgjort den 14. december 2000, og er beliggende i lokalplanens område III (se lokalplanen her).

Projektet afviger på en række punkter fra bestemmelserne i lokalplanen. Det ansøgte forudsætter derfor dispensationer fra lokalplanen.

Høringssvar (Planlovens § 20)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 21. april 2017, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér