Refshaleøen tillæg 1 - lokalplan nr. 209-1

Lokalplantillægget skal skabe mulighed for en mere mangfoldig og fleksibel anvendelse af det gamle skibsværftsområde på Refshaleøen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

2. may 2014 til 2. july 2014

Sagsnummer

2014-0088160

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. july 2014

Høringen er lukket

Lokalplantillægget skal skabe mulighed for en mere mangfoldig og fleksibel anvendelse af det gamle skibsværftsområde på Refshaleøen.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 209 Refshaleøen med tillæg 1 som PDF (7 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. november 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. december 2015.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Refshaleøen tillæg 1 som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. december 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside den 2. maj 2014.
Lokalplan 209
Hent lokalplan 209 Refshaleøen som PDF 
Lokalplanen er bekendtgjort november 1992
 
 

Ansvarlig

Byens Udvikling, Peter Juul Nielsen 3366 1379

Få nyt om høringer

Abonnér