Prøvestenen og Ny Amager Strandpark - tillæg 2 - lokalplan 326-2

Planforslagene skal muliggøre opførelse af 3 store vindmøller.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

1. january 2012 til 8. february 2012

Sagsnummer

2011-167671

Indsendelsesfrist for høringssvar

8. february 2012

Høringen er lukket

Planforslagene skal muliggøre opførelse af 3 store vindmøller i et område på Prøvestenen, der er fastlagt tiil offentlige rekreative formål.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 326 - Prøvestenen og Ny Amager Strandpark med tillæg 1 og 2 som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. september 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, miljøvurdering mv.

Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Prøvestenen og Ny Amager Strandpark med tillæg 1 og 2 som PDF
 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Peter Høiriis Nielsen, 3366 1360

Få nyt om høringer

Abonnér