Prinsessegade tillæg 1 - lokalplan nr. 240-1

Lokalplanen blev bekendtgjort den 1. december 2016

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

10. june 2016 til 9. september 2016

Sagsnummer

2016-0039219

Indsendelsesfrist for høringssvar

9. september 2016

Høringen er lukket

Lokalplanen gør det muligt at udvide Christianshavns Skole fra tre til fire spor. Det fredede 'Philip de Langes hus' og forhuset ombygges og renoveres, mens et nyt ’ScienceLAB’ opføres på det ubebyggede areal bagved Christianshavns Idrætsklub.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 240 Prinsessegade med tillæg 1 som PDF (12 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 24. november 2016 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 1. december 2016.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Prinsessegade tillæg 1 som PDF (12 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 26. maj 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 10. juni 2016.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér