Prinsesse Christines Vej - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af en boligbebyggelse på Amagerbrogade og Prinsesse Christines Vej.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

2. september 2019 til 28. oktober 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. oktober 2019

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Prinsesse Christines Vej som PDF (4 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 26. august 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet og almene boliger

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 2. september 2019.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Bibliotekshuset, Rodosvej 4, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 30. september 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér